Inamdar Hospital

pregnancy hospital in Pune

Best Maternity Hospital in Pune

Motherhood is a glorious time in a woman’s existence. While a mother’s physical and emotional state will undoubtedly fluctuate during this time, nothing is more important than her child’s safety and happiness once he or she has entered the world. Choosing a maternity hospital is a crucial part of any pregnancy plan. Planning ahead is […]

Best Maternity Hospital in Pune Read More »

गर्भवती स्त्रीचा आहार(Pregnancy Diet in Marathi)

जर आपल्याला सुधृड अपत्य हवे असेल तर आपण गर्भातच त्याची काळजी घ्यायला हवी. गर्भधारणेनंतर बाळाच्या पोषणाची(Baby nutrition after pregnancy) जबाबदारी पूर्णपणे आईवर असते.बाळाचे योग्य पोषण होयासाठी मातेच्या शरीरामध्ये देखील पोषणमुल्ये अधिक हवीत.ती पोषणमुल्ये तिला आहारातूनच मिळतात, त्यामुळे तिने तिच्या आहाराकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.गर्भवती स्त्रीचा आहार (Pregnancy Diet) गर्भवती स्त्रीला योग्य स्वरूपात आणि आवश्यक प्रमाणात

गर्भवती स्त्रीचा आहार(Pregnancy Diet in Marathi) Read More »