सततचा खोकला हे टीबी चे लक्षण आहे का? ( Is persistent cough a symptom of TB? )

भारत  सरकारच्या आकडेवारीनुसार, भारतात नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 19 लाखापेक्षा जास्त टीबी (TB) रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे.भारतातील टीबी रुग्णांमध्ये 65 टक्के रुग्ण 15 ते 45 या वयोगटातील आहेत.दिवसेदिवस हा आकडा वाढत चालला आहे. सततचा खोकला  हे टीबीचे एक प्रमुख लक्षण आहे. परंतु खोकला आला आणि टीबी झाला असे घडत नाही. टीबी हा रोग कसा होतो […]

सततचा खोकला हे टीबी चे लक्षण आहे का? ( Is persistent cough a symptom of TB? ) Read More »