Inamdar Hospital

Dermatology Specialist in Pune

हिवाळ्यातील पुरळांपासून मुक्त कसे व्हावे(How to Get Rid of Winter Acne in Marathi)

संपूर्ण वर्ष जरी का तुमच्या शरीराची त्वचा ही निरोगी राहत असली तरी देखील वातावरणातील जस जसा तापमान कमी होत जातो आणि हिवाळा म्हणजे थंडी येत जाते त्यामुळे तुमच्या त्वचेवरील(Skin) आद्रता कमी होत जाते आणि त्यामुळे तुमची त्वचा कोरडी पडत जाते. त्यामुळे सहसा थंडी मध्ये जास्त प्रमाणात त्वचेचे रोग होत असतात. त्यातलाच एक पुरळ नामक रोग […]

हिवाळ्यातील पुरळांपासून मुक्त कसे व्हावे(How to Get Rid of Winter Acne in Marathi) Read More »

Rejuvenating Your Skin with CO2 Fractional Laser Treatment at Inamdar Hospital

Introduction In the pursuit of youthful and radiant skin, many individuals turn to cosmetic procedures. One such revolutionary treatment is CO2 fractional laser therapy. Inamdar Hospital, a renowned medical institution, offers this cutting-edge technology to help individuals achieve remarkable skin rejuvenation results. With its state-of-the-art facilities and experienced medical professionals, Inamdar Hospital provides a safe

Rejuvenating Your Skin with CO2 Fractional Laser Treatment at Inamdar Hospital Read More »

चेहऱ्यावर मुरूम का येतात? (Why do pimples appear on the face in Marathi)

चेहऱ्यावर मुरूम (Acne on the face) येण्याची अनेक कारणे आहेत, सतेज कांती असलेला तुकतुकीत चेहेरा हा सर्वांनाच हवाहवासा वाटतो. आजच्या काळात स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी, छाप पाडण्यासाठी बाह्य सौंदर्याला पण तितकेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. असं म्हणतात की First Impression is last Impression. त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करत असतो. सर्वप्रथम आपले लक्ष वेधून घेतो तो म्हणजे

चेहऱ्यावर मुरूम का येतात? (Why do pimples appear on the face in Marathi) Read More »